Ferdi Kaza Sigortası

KİŞİSEL Güvencenİz


Kaza Sonucu Vefat Teminatı Sigortalının yalnızca kaza sonucu vefat etmesi durumunu teminat altına alır. Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı Sigortalının kaza nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır. Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı Sigortalının hastalık nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Sigortalının kaza nedeni ile oluşmuş tedavi giderlerini teminat altına alır. Kaza Sonucu Toplu Taşıma Araçlarında Vefat Teminatı Sigortalının karayolu, demiryolu, denizyolu ya da havayoluna ait ticari toplu taşıma araçlarında ücretli yolcu sıfatı ile seyahat ederken, kaza sonucu vefat etmesi durumunu teminat altına alır.

Teminatlar
KAZA SONUCU VEFAT TEMİNATI
KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI
KAZA SONUCU KIRIK VE YANIK TEMİNATI
KAZA SONUCU HASTANEDE YATIŞ TEMİNATI
HASTALIK SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI
KAZA SONUCU TEDAVİ MASRAFLARI TEMİNATI
KAZA SONUCU TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA VEFAT TEMİNATI